เมนู
{NB_PLAYERS_CONNECTED} ผู้เล่นออนไลน์: {IN_GAME} เล่นอยู่ • {WAITING} ว่าง
loading

If you see this message, it means that your browser failed to load this file.

You should try the following : check your connection, disable ad-blocker, clear your browser cache, try in private mode, try from another browser/computer/connection.

แปล Board Game Arena

(การแปลจะได้รับการตรวจสอบหลังจาก 30 วันโดยไม่มีการดัดแปลง)

แปล Board Game Arena เป็น:
โมดูล BGA สตริงทั้งหมด แปลแล้ว (%) การตรวจสอบ (%) แปลเลย
เว็บไซต์หลัก 5788 5590 (96%) 5568 (96%) แปลเลย
Dragonwood 291 290 (99%) 290 (99%) แปลเลย
Ticket to Ride / เกมต่อรถไฟ 216 215 (99%) 215 (99%) แปลเลย
Spot it 154 151 (98%) 151 (98%) แปลเลย
Taluva 60 56 (93%) 56 (93%) แปลเลย
Dinosaur Tea Party / งานเลี้ยงน้ำชาของเหล่าไดโนเสาร์ 88 82 (93%) 82 (93%) แปลเลย
Hokito 10 4 (40%) 0 (0%) แปลเลย
Lucky Numbers 102 95 (93%) 95 (93%) แปลเลย
Checkers / หมากฮอส 45 37 (82%) 37 (82%) แปลเลย
Martian Dice 76 67 (88%) 64 (84%) แปลเลย
7 Wonders Architects 257 248 (96%) 248 (96%) แปลเลย
The Werewolves of Miller's Hollow / มนุษย์หมาป่าแห่งมิลเลอร์ 374 365 (97%) 365 (97%) แปลเลย
Can't Stop 88 78 (88%) 78 (88%) แปลเลย
Rallyman: GT 261 249 (95%) 249 (95%) แปลเลย
Thrive 29 17 (58%) 17 (58%) แปลเลย
Neutreeko 35 20 (57%) 20 (57%) แปลเลย
Lines of Action 19 3 (15%) 3 (15%) แปลเลย
INSERT 35 18 (51%) 17 (48%) แปลเลย
Gizmos กิสโม่ มหัศจรรย์แห่งกลไก 153 136 (88%) 125 (81%) แปลเลย
Reversi 30 11 (36%) 11 (36%) แปลเลย
Quoridor 57 37 (64%) 37 (64%) แปลเลย
7 สิ่งมหัศจรรย์ 491 469 (95%) 461 (93%) แปลเลย
Pandemic / เกมโรคระบาด 264 242 (91%) 242 (91%) แปลเลย
No Thanks! / ไม่ล่ะครับ! ขอบคุณ 142 120 (84%) 110 (77%) แปลเลย
Evo: The “Game no Name” / อีโว เกมไร้ชื่อ 24 1 (4%) 1 (4%) แปลเลย
GORami 25 1 (4%) 1 (4%) แปลเลย
Linkage 33 8 (24%) 8 (24%) แปลเลย
Fractal 39 14 (35%) 14 (35%) แปลเลย
flume_displayed 26 0 (0%) (0%) แปลเลย
konane_displayed 27 0 (0%) (0%) แปลเลย
novaluna_displayed 29 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
Mod Ten 31 1 (3%) 0 (0%) แปลเลย
Color Pop 44 12 (27%) 12 (27%) แปลเลย
Blaze 33 1 (3%) 1 (3%) แปลเลย
Cardiceo 50 18 (36%) 18 (36%) แปลเลย
Gygès 33 1 (3%) 1 (3%) แปลเลย
Thermopyles 34 1 (2%) 1 (2%) แปลเลย
China Gold 35 1 (2%) 1 (2%) แปลเลย
Senshi 36 1 (2%) 1 (2%) แปลเลย
Papayoo / ปาปายู 79 44 (55%) 44 (55%) แปลเลย
Quarto / ควอร์โต 57 22 (38%) 1 (1%) แปลเลย
Draftosaurus 151 114 (75%) 113 (74%) แปลเลย
century_displayed 318 281 (88%) 281 (88%) แปลเลย
Shifting Stones 147 109 (74%) 109 (74%) แปลเลย
Mattock 41 1 (2%) 1 (2%) แปลเลย
เกมหยุดไม่ได้ ด่วนจี๋! (Can't Stop Express) 97 57 (58%) 55 (56%) แปลเลย
coins_displayed 40 0 (0%) (0%) แปลเลย
Soluna 42 1 (2%) 1 (2%) แปลเลย
Machiavelli 85 43 (50%) 43 (50%) แปลเลย
Icebreaker 60 18 (30%) 18 (30%) แปลเลย
Cinco 43 1 (2%) 1 (2%) แปลเลย
lielow_displayed 43 0 (0%) (0%) แปลเลย
The Battle for Hill 218 45 1 (2%) 1 (2%) แปลเลย
Kahuna 45 1 (2%) 1 (2%) แปลเลย
Uptown 62 17 (27%) 17 (27%) แปลเลย
Kabaleo 47 1 (2%) 1 (2%) แปลเลย
Squadro / สควอดโดร 54 8 (14%) 1 (1%) แปลเลย
Connect 6 67 20 (29%) 20 (29%) แปลเลย
Biyi 48 1 (2%) 1 (2%) แปลเลย
Las Vegan 52 4 (7%) 4 (7%) แปลเลย
Dodo 50 1 (2%) 1 (2%) แปลเลย
Meridians 91 41 (45%) 0 (0%) แปลเลย
lostseas_displayed 50 0 (0%) (0%) แปลเลย
Whist 22 52 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
CuBirds / คิวเบิร์ด 162 111 (68%) 111 (68%) แปลเลย
spiritsoftheforest_displayed 51 0 (0%) (0%) แปลเลย
Haiclue 81 29 (35%) 29 (35%) แปลเลย
Bobail 54 2 (3%) 2 (3%) แปลเลย
Paris Connection 53 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
Uncle Chestnut's Table Gype 53 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
Wizard 87 33 (37%) 33 (37%) แปลเลย
silo_displayed 59 5 (8%) 5 (8%) แปลเลย
Gopher 57 3 (5%) 3 (5%) แปลเลย
Marrakech 92 38 (41%) 38 (41%) แปลเลย
NXS 57 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
Kingdom Builder / อาณาจักรนักสร้าง 205 149 (72%) 144 (70%) แปลเลย
The Nine Domains 98 42 (42%) 42 (42%) แปลเลย
Hack Trick 57 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
BuyWord 130 73 (56%) 67 (51%) แปลเลย
Just One 125 68 (54%) 68 (54%) แปลเลย
Dragonheart 58 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
Rage 58 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
United Square 59 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
Lifeline 83 25 (30%) 24 (28%) แปลเลย
Queens & Kings... A Checkers Game 88 29 (32%) 29 (32%) แปลเลย
Oh-Seven 61 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
Battleships Pencil & Paper / สมรภูมิเรือรบ 61 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
dotsandboxes_displayed 60 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
Quantik 96 36 (37%) 36 (37%) แปลเลย
Tablut 64 3 (4%) 3 (4%) แปลเลย
Once Upon A Forest 95 34 (35%) 34 (35%) แปลเลย
hadron_displayed 61 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
Oust 82 20 (24%) 20 (24%) แปลเลย
Cephalopod 84 21 (25%) 21 (25%) แปลเลย
Abalone / อะบาโลน 64 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
ToeShamBo 64 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
Tea Time 64 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
Murus Gallicus 65 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
Railroad Ink 112 48 (42%) 48 (42%) แปลเลย
Armadöra 66 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
Splendor / เกมค้าเพชร 225 159 (70%) 159 (70%) แปลเลย
Skull / สกัล 143 77 (53%) 77 (53%) แปลเลย
Exploration: Warzone 67 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
Caribbean All Fours 67 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
Pylos 68 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
คอนเซปท์ 408 341 (83%) 341 (83%) แปลเลย
Hanabi / ฮานาบิ 228 161 (70%) 159 (69%) แปลเลย
yoxii_displayed 67 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
Betta 95 28 (29%) 28 (29%) แปลเลย
Go / โกะ หมากล้อม 119 51 (42%) 47 (39%) แปลเลย
Factum 98 30 (30%) 30 (30%) แปลเลย
District Noir 76 7 (9%) 6 (7%) แปลเลย
Zola 70 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
Tranquility 71 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
Pyramid Poker 91 21 (23%) 21 (23%) แปลเลย
Chinese checkers 77 5 (6%) 5 (6%) แปลเลย
Nine Men's Morris 74 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
Buttons 74 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
Coup / เกมโค่นอำนาจ 236 162 (68%) 157 (66%) แปลเลย
Turn the tide 75 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
fairytrails_displayed 74 0 (0%) (0%) แปลเลย
Djambi 75 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
Carcassonne / คาร์คาซอนน์ 224 150 (66%) 150 (66%) แปลเลย
Herooj / ฮีรูจ 76 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
Battle of LITS 76 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
Logger 76 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
Rive 96 20 (20%) 20 (20%) แปลเลย
Phat 78 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
Senet 90 12 (13%) 12 (13%) แปลเลย
Nile 80 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
VEGEtables 80 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
Legendary Inventors / เลเจนดารี อินเวนท์เตอร์ 208 128 (61%) 128 (61%) แปลเลย
Connect Four 107 27 (25%) 27 (25%) แปลเลย
Mammalath 82 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
Sparts 83 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
herd_displayed 82 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
K2 94 12 (12%) 12 (12%) แปลเลย
Mapmaker: The Gerrymandering Game 83 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
Kalah 85 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
Dragon Keeper: The Dungeon 86 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
Le Dernier Peuple 87 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
Strands 88 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
Zener 89 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
Finity 89 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
raubbau_displayed 89 0 (0%) (0%) แปลเลย
Hex 100 11 (11%) 11 (11%) แปลเลย
The Jelly Monster Lab / ห้องทดลองสัตว์ประหลาดรสเยลลี่ 138 48 (34%) 48 (34%) แปลเลย
Circle of Life / วงเวียนชีวิต 91 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
Hearts / ฮาร์ท 143 52 (36%) 52 (36%) แปลเลย
Palace 93 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
splito_displayed 93 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
troggu_displayed 93 0 (0%) (0%) แปลเลย
Metromania 94 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
Dragon Line 94 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
Medo 94 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
photosynthesis_displayed 93 0 (0%) (0%) แปลเลย
dicehospitaler_displayed 94 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
Elfenland 109 15 (13%) 15 (13%) แปลเลย
Boomerang: Australia 153 58 (37%) 58 (37%) แปลเลย
Redstone 96 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
impasse_displayed 96 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
Mijnlieff 97 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
krakenup_displayed 97 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
commanderchess_displayed 98 0 (0%) (0%) แปลเลย
kulami_displayed 98 0 (0%) (0%) แปลเลย
Detective Poker / สายสืบโป๊กเกอร์ 99 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
Blooms 99 1 (1%) 1 (1%) แปลเลย
The Mother Road: Route 66 103 4 (3%) 4 (3%) แปลเลย
Gomoku / โกโมกุ 109 10 (9%) 10 (9%) แปลเลย
Pyrga 101 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Gaïa 101 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
fifteendays_displayed 100 0 (0%) (0%) แปลเลย
Backgammon / แบกแกมมอน 106 5 (4%) 5 (4%) แปลเลย
Rolled West 102 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Tiki 103 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Quinque 103 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
EVL 110 8 (7%) 8 (7%) แปลเลย
Veletas 105 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Jaipur / ชัยปุระ 145 41 (28%) 40 (27%) แปลเลย
Conspiracy 202 98 (48%) 98 (48%) แปลเลย
Luxor 171 66 (38%) 66 (38%) แปลเลย
Con Sonar! 106 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
riftvalleyreserve_displayed 105 0 (0%) (0%) แปลเลย
13 Clues 225 119 (52%) 119 (52%) แปลเลย
Yokai 124 18 (14%) 18 (14%) แปลเลย
Boss Quest 108 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Xiangqi 108 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Pingimus 109 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Siam / สยาม 118 9 (7%) 9 (7%) แปลเลย
Kami 110 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Belote 110 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Soulaween 158 48 (30%) 48 (30%) แปลเลย
rollingpins_displayed 110 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
Bandido / แหกคุกมรณะ 126 14 (11%) 14 (11%) แปลเลย
Hive 134 22 (16%) 22 (16%) แปลเลย
Loco Momo 130 17 (13%) 17 (13%) แปลเลย
The Lady and the Tiger (Doors) 117 2 (1%) 2 (1%) แปลเลย
cubosaurs_displayed 115 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
Gear & Piston 116 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Ponte del Diavolo 117 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Room 25 / ล่าปริศนา 25 ห้อง 255 138 (54%) 138 (54%) แปลเลย
Break the Code 259 142 (54%) 142 (54%) แปลเลย
That's Life! / ชีวิตมันก็งี้! 118 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
วาลบาร่า 170 52 (30%) 0 (0%) แปลเลย
Kmakici Family's greatest teatime 120 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Dice Hospital 400 281 (70%) 281 (70%) แปลเลย
KQJ 121 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Guile 134 13 (9%) 13 (9%) แปลเลย
Dice Summoners 179 58 (32%) 58 (32%) แปลเลย
Hoarders 122 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Narabi 123 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
dronesvsseagulls_displayed 123 0 (0%) (0%) แปลเลย
Oriflamme 152 29 (19%) 29 (19%) แปลเลย
Saint Poker 124 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
rauha_displayed 124 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
The Builders: Middle Ages / เดอะ บิลด์เดอร์: ยุคกลาง 216 92 (42%) 92 (42%) แปลเลย
King of the Pitch 125 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Coinche 125 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
ONE / อูโน่ 125 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Assyria 125 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Veggie Garden / เวจจี้ การ์เด้น 142 18 (12%) 18 (12%) แปลเลย
megalomania_displayed 124 0 (0%) (0%) แปลเลย
Yin Yang / หยินหยาง 133 9 (6%) 9 (6%) แปลเลย
Cacao 144 19 (13%) 19 (13%) แปลเลย
Flaming Pyramids / พีระมิดติดไฟ 126 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Chromino 142 16 (11%) 16 (11%) แปลเลย
Marram 128 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
gangofdice_displayed 127 0 (0%) (0%) แปลเลย
สร้างโลกมหัศจรรย์ 357 229 (64%) 229 (64%) แปลเลย
nylonppong_displayed 128 0 (0%) (0%) แปลเลย
PARKS 596 467 (78%) 452 (75%) แปลเลย
dragonbridge_displayed 129 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
Grand Bazaar 130 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Guildes 131 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Jekyll vs. Hyde / เจคกิลปะทะไฮด์ 152 21 (13%) 21 (13%) แปลเลย
Briscola 132 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Medina / เมดินะ 133 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Penny Press 135 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Balloon Pop! 136 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
chicagoexpress_displayed 135 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
sensei_displayed 136 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
pugsinmugs_displayed 136 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
Hypnosia 137 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Yahtzee 174 38 (21%) 38 (21%) แปลเลย
99 (เกมการ์ดเล่นทริค) 151 13 (8%) 13 (8%) แปลเลย
อาร์ติโช๊คออกไป 211 73 (34%) 73 (34%) แปลเลย
gofish_displayed 138 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
Canosa 140 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Twin Tin Bots 140 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Trick of the Rails 140 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Bids 140 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
tictacmatch_displayed 140 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
myshelfie_displayed 140 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
dontgointhere_displayed 141 0 (0%) (0%) แปลเลย
Pedro / เปโตร 142 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
robotsateourpizza_displayed 141 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
ghostathome_displayed 142 0 (0%) (0%) แปลเลย
Bug 144 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Schrödinger's Cats / แมวของชโรดิงเกอร์ 146 2 (1%) 2 (1%) แปลเลย
Small Islands 146 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
BANG! 383 237 (61%) 237 (61%) แปลเลย
Lost Cities 202 56 (27%) 49 (24%) แปลเลย
diablo_displayed 148 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
Celestia / เซเลสเทีย 289 141 (48%) 141 (48%) แปลเลย
Panic Lab 150 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Penalty Challenge 152 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Tiny Farms 152 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
mechadream_displayed 151 0 (0%) (0%) แปลเลย
Caravan / คาราวาน 152 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
bandada_displayed 152 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
Egocentric World 154 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Perudo / เต๋าหยอกหลอกเล่น 154 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Trek 12 154 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
CODEX Naturalis 155 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
The Voyages of Marco Polo 350 195 (55%) 195 (55%) แปลเลย
Solo Whist 157 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Rainbow 157 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Alhambra / อัลฮัมบรา 214 57 (26%) 57 (26%) แปลเลย
myfirstcastlepanic_displayed 157 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
Piraten kapern 159 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Geek Out! Masters 159 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
artthief_displayed 158 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
Tumbleweed 159 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Chocolate Factory 279 121 (43%) 121 (43%) แปลเลย
catcafe_displayed 158 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
Keyflower 283 125 (44%) 96 (33%) แปลเลย
Klaverjassen 161 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Bahama Taxi 161 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Liverpool (Cozy Oaks) Rummy 162 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Castles of Caleira 162 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Lost Ruins of Arnak / ล่าขุมทรัพย์นครสาบสูญแห่งอาร์นัค 566 404 (71%) 404 (71%) แปลเลย
Tucano 186 24 (12%) 24 (12%) แปลเลย
sevens_displayed 163 0 (0%) (0%) แปลเลย
Crime Zoom: A Dirty Objective 166 3 (1%) 3 (1%) แปลเลย
Verona Twist 164 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Downforce / นักซิ่งสายฟ้า 284 120 (42%) 120 (42%) แปลเลย
Diced Tomatoes 199 31 (15%) 31 (15%) แปลเลย
Iwari / อิวาริ 170 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Rest In Peace 176 7 (3%) 7 (3%) แปลเลย
Butterfly 190 20 (10%) 20 (10%) แปลเลย
Fai-fo 172 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Solo 307 136 (44%) 136 (44%) แปลเลย
Get the MacGuffin 217 46 (21%) 46 (21%) แปลเลย
Chess / หมากรุกสากล 238 66 (27%) 66 (27%) แปลเลย
farmclub_displayed 172 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
Diam's 174 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Nicodemus 174 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
babydinosaurrescue_displayed 173 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
Res Arcana 416 242 (58%) 242 (58%) แปลเลย
draftcider_displayed 176 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
Carcassonne: Hunters & Gatherers / คาร์คาซอนน์: นักล่าและนักสะสม 205 29 (14%) 29 (14%) แปลเลย
Hawaii / ฮาวาย 180 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
A Fistful of Gold 181 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Fleet 228 48 (21%) 48 (21%) แปลเลย
Expedition: Northwest Passage 181 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Dingo's Dreams 182 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
mow_displayed 181 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
Trusis 183 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Troyes Dice 224 42 (18%) 42 (18%) แปลเลย
Bao la Kiswahili 183 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Stir Fry Eighteen 183 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
eriantys_displayed 183 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
Crazy Farmers 185 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Khronos 185 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
EpiZodiak 185 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Red7 / แดงเจ็ดสะเด็ดยาด 187 2 (1%) 2 (1%) แปลเลย
Tokaido / โทไกโดะ 521 336 (64%) 336 (64%) แปลเลย
Barbu 186 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
rollandbump_displayed 186 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
Outlaws: Last Man Standing 188 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Bubblee Pop 188 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Secret Moon 190 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Grosstarock 190 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Isaac / ไอแซก 191 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Takara Island 191 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Japanese (Riichi) Mahjong 280 89 (31%) 1 (0%) แปลเลย
Herrlof 193 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
ตลาดแห่งเมืองลิสบอน 195 2 (1%) 2 (1%) แปลเลย
Samarkand 195 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Ice and the Sky 196 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Go Nuts for Donuts 198 3 (1%) 3 (1%) แปลเลย
Spyrium 197 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Jump Gate 198 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
nextstation_displayed 199 2 (1%) 0 (0%) แปลเลย
Barenpark 217 19 (8%) 19 (8%) แปลเลย
Spades 199 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
equinox_displayed 199 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
Nautilus / นอติลุส 201 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Azul / อาซู 279 78 (27%) 78 (27%) แปลเลย
Sapiens / เซเปียนส์ 202 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Forbidden Island / มหันตภัยเกาะร้าง 202 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Coupell 203 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Boomerang: Europe 203 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Minhwatu 204 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Illustori 204 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
El Grande 213 9 (4%) 9 (4%) แปลเลย
Mascarade 205 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
seikatsu_displayed 205 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
Pier 18 206 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Haggis 207 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Just Desserts 296 90 (30%) 90 (30%) แปลเลย
emdomicrocosm_displayed 222 15 (6%) 15 (6%) แปลเลย
Chakra / จักระ 208 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Time Masters 269 61 (22%) 1 (0%) แปลเลย
Boomerang: USA 209 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Noir: Killer versus Inspector 209 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Nanga Parbat 209 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Oh Hell! 210 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
President 213 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Lost Explorers 216 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Twin Palms 217 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Cloud City 217 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Origin 217 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
tigriseuphrates_displayed 217 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
Tobago / โทบาโก 218 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
ekonos_displayed 218 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
Sobek 219 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Thurn and Taxis 220 2 (0%) 2 (0%) แปลเลย
Pente 220 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Hydroracers 220 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Almadi 222 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
อย่าซ่ากับบอส 256 35 (13%) 35 (13%) แปลเลย
Sobek: 2 Players 222 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
kingdoms_displayed 221 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
Via Magica 242 19 (7%) 19 (7%) แปลเลย
ป๊อก 21 (Blackjack) 235 11 (4%) 11 (4%) แปลเลย
lookatthestars_displayed 225 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
Clash of Decks 226 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Four Color Cards 227 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Takenoko / ทาเกะโนโกะ 332 105 (31%) 105 (31%) แปลเลย
Copenhagen 228 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Niagara / ไนแอการา 230 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Bombay / บอมเบย์ 230 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
dinnerinparis_displayed 229 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
getonboard_displayed 229 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
Potion Explosion / ห้องเรียนนักปรุงยา 402 168 (41%) 166 (41%) แปลเลย
Dragon Castle / ศึกวังมังกร 238 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
tranquilitytheascent_displayed 238 0 (0%) (0%) แปลเลย
8 Masters' Revenge 240 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Glow 242 2 (0%) 2 (0%) แปลเลย
Caylus 257 15 (5%) 15 (5%) แปลเลย
heroesofhellas_displayed 247 0 (0%) (0%) แปลเลย
Troyes 249 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Patchwork 298 50 (16%) 50 (16%) แปลเลย
seasaltpaper_displayed 250 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
Florenza: The Card Game 251 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
noah_displayed 252 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
Hungarian Tarokk 254 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Skat 256 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Yaniv 256 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Gold West 257 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Morocco 260 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
jumpdrive_displayed 260 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
Libertalia 264 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Eruption 266 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Zooloretto 267 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Scopa 269 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Hardback 270 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Tichu 273 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Colt Express / ขุมทรัพย์ม้าเหล็ก 345 73 (21%) 73 (21%) แปลเลย
gardennation_displayed 274 0 (0%) (0%) แปลเลย
cosmosempires_displayed 277 0 (0%) (0%) แปลเลย
littlefactory_displayed 379 102 (26%) 102 (26%) แปลเลย
gangsta_displayed 280 0 (0%) (0%) แปลเลย
sasaki_displayed 283 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
Sheep Boom Bah 285 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Living Forest 366 82 (22%) 82 (22%) แปลเลย
Blue Skies 286 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
worldwidetennis_displayed 287 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
laserreflection_displayed 291 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
Art Decko 295 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Cribbage 296 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
The Castles of Burgundy 394 96 (24%) 96 (24%) แปลเลย
capereurope_displayed 358 59 (16%) 59 (16%) แปลเลย
นักบุกเบิกแห่งคาทาน 470 171 (36%) 171 (36%) แปลเลย
Lords of Xidit 301 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
fightthelandlord_displayed 301 0 (0%) (0%) แปลเลย
painttheroses_displayed 302 0 (0%) (0%) แปลเลย
Heckin Hounds 306 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Lineae 307 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Signorie 307 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Big Monster 308 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Polis: Fight for Hegemony 308 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
French Tarot / ทาโรต์ฝรั่งเศส 309 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Lewis & Clark / ลูอิสและคลาร์ก 313 4 (1%) 4 (1%) แปลเลย
In The Year of the Dragon / ปีมังกร 316 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Imhotep 318 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Homesteaders 320 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Letter Tycoon / อักษรล่าแสน 320 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
seotda_displayed 320 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
Solar Storm / พายุพระอาทิตย์ 324 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
ageofcivilization_displayed 326 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
Amyitis 334 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
microdojo_displayed 335 0 (0%) (0%) แปลเลย
Not Alone / โดดเดี่ยวเดียวตาย 356 19 (5%) 19 (5%) แปลเลย
Tinners' Trail 345 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
For the King (and Me) 346 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Mr. Jack 365 18 (4%) 18 (4%) แปลเลย
Russian Railroads 363 15 (4%) 15 (4%) แปลเลย
Stone Age / สโตนเอจ 539 191 (35%) 191 (35%) แปลเลย
The Crew 501 152 (30%) 152 (30%) แปลเลย
Tournay 350 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Nippon 350 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Targi / ทาร์กิ 351 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
The Builders: Antiquity / เดอะบิลด์เดอร์ : ยุคโบราณ 352 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Tock 355 2 (0%) 2 (0%) แปลเลย
noneshallpass_displayed 354 0 (0%) (0%) แปลเลย
VektoRace 420 65 (15%) 65 (15%) แปลเลย
Deus 359 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Saint Petersburg / เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 364 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
goodcopbadcop_displayed 428 64 (14%) 64 (14%) แปลเลย
Lady's Choice 373 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Fluxx 462 89 (19%) 89 (19%) แปลเลย
talon_displayed 374 0 (0%) (0%) แปลเลย
La Marche du Crabe 377 2 (0%) 2 (0%) แปลเลย
Blood Rage 408 32 (7%) 32 (7%) แปลเลย
SteamRollers 378 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Roll for the Galaxy / จักรวาลท้าทอย 379 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Trekking the World 381 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Madeira 383 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Teotihuacan: City of Gods / เตโอติอัวกัน: นครแห่งเทพ 412 29 (7%) 29 (7%) แปลเลย
Welcome To New Las Vegas / ยินดีต้อนรับเข้าสู่.. ลาสเวกัส 385 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Off the Rails 386 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Welcome To / ยินดีต้อนรับเข้าสู่.. 390 3 (0%) 3 (0%) แปลเลย
mycity_displayed 390 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
For-Ex 392 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
arcticscavengers_displayed 401 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
Homeworlds 404 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Sushi Go Party! 437 30 (6%) 30 (6%) แปลเลย
Nidavellir 430 21 (4%) 21 (4%) แปลเลย
Big Time Soccer 420 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Santorini 488 66 (13%) 66 (13%) แปลเลย
thegnomesofzavandor_displayed 425 0 (0%) (0%) แปลเลย
Roppyakken 427 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
regicide_displayed 427 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
Quetzal 431 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Hoola 433 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
dicethemepark_displayed 651 219 (33%) 219 (33%) แปลเลย
Dungeon Roll 439 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Space Base 459 17 (3%) 12 (2%) แปลเลย
regidice_displayed 442 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
The Ruhr: A Story of Coal Trade 443 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
warchest_displayed 443 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
Star Fluxx 456 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Clans of Caledonia 464 7 (1%) 7 (1%) แปลเลย
ราชันแห่งโตเกียว 926 458 (49%) 445 (48%) แปลเลย
The Palaces of Carrara 476 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Steam Works 476 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Tzolk'in 496 10 (2%) 10 (2%) แปลเลย
Ultimate Railroads 509 9 (1%) 9 (1%) แปลเลย
Space Empires: 4X 508 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Abyss 508 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Hand and Foot / มือและเท้า 515 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Dungeon Petz 534 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Marco Polo II: In the Service of the Khan 554 20 (3%) 20 (3%) แปลเลย
City of the Big Shoulders 536 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Dice Forge 636 88 (13%) 88 (13%) แปลเลย
Eminent Domain / อีมิเน้นท์ โดเมนท์ 555 2 (0%) 2 (0%) แปลเลย
Beyond the Sun 593 39 (6%) 39 (6%) แปลเลย
spacestationphoenix_displayed 555 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
La Granja 564 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Gaia Project 567 2 (0%) 2 (0%) แปลเลย
Ice Cold Ice Hockey 566 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
7 Wonders Duel / 7 สิ่งมหัศจรรย์ ดวล 928 323 (34%) 323 (34%) แปลเลย
Krosmaster Blast 645 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
The Crew: Mission Deep Sea 653 3 (0%) 3 (0%) แปลเลย
New Frontiers 669 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Tash-Kalar 681 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Obsession 715 22 (3%) 11 (1%) แปลเลย
burglebros_displayed 697 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
The King's Guild / เหล่าผู้กล้าของพระราชา 709 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
chimerastation_displayed 718 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
crusadersthywillbedone_displayed 775 36 (4%) 36 (4%) แปลเลย
The Isle of Cats 744 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Dark Agent 754 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Dungeon Twister 760 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Seasons / ซีซั่น 774 10 (1%) 10 (1%) แปลเลย
Quantum 766 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Through the Ages 787 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Puerto Rico / เปอร์โตริโก 831 25 (3%) 25 (3%) แปลเลย
caverna_displayed 816 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
Yokohama / โยโกฮามา 863 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
barrage_displayed 864 0 (0%) 0 (0%) แปลเลย
A Feast for Odin 1003 97 (9%) 97 (9%) แปลเลย
Carnegie 922 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Unconditional Surrender! World War 2 in Europe 994 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Super Fantasy Brawl / สมรภูมิแฟนตาซี 1004 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Terra Mystica 1189 140 (11%) 140 (11%) แปลเลย
Viticulture 1076 15 (1%) 15 (1%) แปลเลย
Wingspan / ปีกปักษา 1234 133 (10%) 133 (10%) แปลเลย
Through the Ages: A new Story of Civilization 1167 46 (3%) 46 (3%) แปลเลย
Railways of the World 1154 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Automobiles 1160 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Tapestry 1400 176 (12%) 176 (12%) แปลเลย
Race for the Galaxy / จักรวาลท้าแข่ง 1311 2 (0%) 2 (0%) แปลเลย
Memoir '44 1704 219 (12%) 219 (12%) แปลเลย
Great Western Trail 1666 114 (6%) 114 (6%) แปลเลย
Agricola 2141 429 (20%) 429 (20%) แปลเลย
Innovation / อินโนเวชั่น 2206 4 (0%) 4 (0%) แปลเลย
Krosmaster Arena 2215 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
Remember When / จำได้ไหมว่า 3047 1 (0%) 1 (0%) แปลเลย
6 nimmt! 83 83 (100%) 83 (100%) แปลเลย
99 (การ์ดเกมเพิ่มเติม) 41 41 (100%) 41 (100%) แปลเลย
Alveole 22 22 (100%) 2 (9%) แปลเลย
Apocalypse at the Zoo of Carson City 46 46 (100%) 46 (100%) แปลเลย
Battle Sheep / สมรภูมิขนปุย 21 21 (100%) 21 (100%) แปลเลย
Coloretto 51 51 (100%) 51 (100%) แปลเลย
For Sale / บ้านนี้ขาย 109 109 (100%) 109 (100%) แปลเลย
Fruit Picking 217 217 (100%) 217 (100%) แปลเลย
HUGO / ฮิวโก้ 88 88 (100%) 88 (100%) แปลเลย
Happy City 276 276 (100%) 276 (100%) แปลเลย
Incan Gold / ล่าขุมทรัพย์อินคา 157 157 (100%) 157 (100%) แปลเลย
Kingdomino / คิงโดมิโน 68 68 (100%) 68 (100%) แปลเลย
L.L.A.M.A. / ล.ล.า.ม.ะ. 79 79 (100%) 79 (100%) แปลเลย
Love Letter / เกมจดหมายรัก 313 313 (100%) 313 (100%) แปลเลย
Monster Factory / โรงงานสัตว์ประหลาด 48 48 (100%) 48 (100%) แปลเลย
Number Drop 49 49 (100%) 49 (100%) แปลเลย
Onitama 61 61 (100%) 61 (100%) แปลเลย
P.I. / สืบจากสาง 110 110 (100%) 110 (100%) แปลเลย
Saboteur / เพื่อนรักนักขุดทอง 407 407 (100%) 407 (100%) แปลเลย
Simplicity 32 32 (100%) 32 (100%) แปลเลย
Stella – Dixit Universe 153 153 (100%) 153 (100%) แปลเลย
Sushi Go! / ซูชิโก! 165 165 (100%) 165 (100%) แปลเลย
The Boss 66 66 (100%) 66 (100%) แปลเลย
Vulture Culture / แร้งซ่าท้าไฝว้ 45 45 (100%) 45 (100%) แปลเลย
ซิมิโล่ 509 509 (100%) 509 (100%) แปลเลย
ไพ่ดอกไม้ (ฮานาฟูตะ) 187 187 (100%) 187 (100%) แปลเลย


กำลังโหลดแอปพลิเคชัน ... ...