Board Game Arena แก้ไขปัญหา Board Game Arena 1/3

ขอบคุณที่เล่นเกมบน Board Game Arena.

หน้านี้ช่วยให้คุณตรวจสอบว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นที่ด้านข้างของคุณหรือที่ด้านข้างของ BGA

ข้อความใด ๆ ที่เป็นสีแดงด้านล่างเป็นแบบปกติและอาจเป็นสาเหตุของปัญหาของคุณ

ไม่ว่าผลการทดสอบเหล่านี้จะเป็นอย่างไรคุณควรลองทำสิ่งต่อไปนี้และตรวจสอบว่าสามารถช่วยแก้ปัญหาได้หรือไม่

โปรดแจ้งให้เราทราบถึงสถานการณ์ของคุณ ทางอีเมล ( ติดต่อเรา ) หรือหน้าบั๊ก

เริ่มเลย